Cor&Debby Zorgverlening (Zorgvilla Decor) Ede tweede aanwijzing april 2021

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 16-04-2021
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
Reactie afkomstig van: Zorgvilla Decor
Sinds 1 april 2021 zijn wij gestart met het programma Waardigheid & Trots op locatie, opgesteld door het ministerie van het VWS. Hierbij worden wij ondersteund door Vilans (kenniscentrum langdurende zorg). Met hen streven wij naar het behalen van alle kwaliteitsnormen zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat