Cor&Debby Zorgverlening (Zorgvilla Decor) Ede aanwijzing oktober 2020

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 29-10-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
Reactie afkomstig van: Cor&Debby Zorgverlening (Zorgvilla Decor)
Tav: -Onvrijwillige zorg; Het wel of niet inzetten van een camera is een verpleegkundige vaststelling van een beperking en dus een verpleegkundige diagnose. Vertaald in een doel en actie. Het inzetten van de camera wordt de bewoner aangeboden en deze geeft daartoe de opdracht. T.a.v: -Medicatieveiligheid afvoer van overbodige medicatie is in samenspraak met de apotheek volledig geregeld d.m.v. afgesloten container. T.a.v: Beoordeling van de zorgverlening Vennoten zijn dagelijks betrokken en werken nog regelmatig mee en geven voortdurend sturing en aanwijzingen. T.a.v: Vertrouwen in de verbeterkracht Op alle punten is en wordt verbetering aangebracht. Voorbeeld: elektronisch zorgdossiers, nCare, maatregelen overtollige medicatie, aangestelde locatiemanagers t.b.v. interne audits en extra controle op kwaliteit en intensivering communicatie met de huisarts. T.a.v: Besluit tot het geven van een aanwijzing Er is helemaal geen sprake van onbegrepen gedrag. Er wordt op geen enkele wijze onvrijwillige zorg, middelen of maatregelen gegeven of ingezet. Er is op geen enkele wijze sprake van verzet tegen welke zorg dan ook. Alle ingezet van middelen en maatregelen gaan in samenspraak met bewoner en huisarts.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat