Bosman Gezondheidszorg Groep Amersfoort januari 2021

Instellingsrapport | 24-06-2021
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.Reactie
Reactie afkomstig van: Bestuur Bosman
Dokter Bosman is verheugd dat de inspectie ziet dat wij met de organisatie de weg omhoog gevonden hebben. Met het aantreden van een nieuwe directie in februari 2020 zijn de bedrijfsconstructie en verschillende onderdelen van de organisatie opnieuw opgezet. Net als de inspectie hechten wij groot belang aan het sturen op kwaliteit en veiligheid. Ook ziet de inspectie bewustzijn en bereidheid rondom het organiseren van een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering. De vragen die de inspectie had over eerdere boekjaren en destijds gedane ICT uitgaven zijn zo goed als mogelijk beantwoord, en de positieve beoordeling van de Belastingdienst van de betreffende afboekingen zijn ook aan de inspectie toegezonden. Dit waren investeringen om de GGZ zorg toegankelijk te houden, en ook de zorg te kunnen bieden waar andere aanbieders vanuit commerciƫle overwegingen wegblijven. De stappen die wij met de organisatie gezet hebben en zetten worden her- en erkend. Daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook trots op. Het is goed te lezen dat ook de inspectie alle vertrouwen heeft in onze behandelvisie met persoonlijke aanpak, en dit zich vertaalt in kwalitatief uitstekende zorg. Alle adviezen en suggesties om onze organisatie nog verder te brengen nemen wij ter harte.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat