Bij de Keien Puth B.V. last onder dwangsom november 2019

Last onder dwangsom | 02-12-2019
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie

Bij de keien is sinds het 1ste bezoek van de inspectie meteen gestart met professionalisering en is gestart met het maken van een volledige kwaliteitsslag. Verbeteringen die zijn ingezet: -Vanaf 11-11-2019 is een interim manager ingehuurd voor de periode van 1 jaar als medebestuurder naast mevrouw Hamacher. -Er is een helder visie/missie/kernwaardendocument geschreven. -Reorganisatieplan en herstructurering is in ontwikkeling. Plan van aanpak inclusief concrete acties. -Plan voor lerende organisatie in ontwikkeling. -Groeiplan naar gescheiden opzetten van wonen en dagbesteding. -Samenwerking met waardigheid en trots is tot stand gekomen. -Samenwerking gezocht met grote vernieuwende zorginstelling. Diverse acties die er reeds plaats hebben gevonden zijn: • Inzet van externe deskundigheid. • Contract Novicare ( inzet SO enz) is ondertekend. • Contract met fysio ligt klaar voor ondertekening. • Contract met huisarts is ondertekend. • Contract bespreking met ergotherapeut is gestart. • Opleidingsstructuur wordt gebouwd voor niveau 5 studenten. • 1ste medewerker is gestart met HBO ouderenzorg. • Externe audit medicatieveiligheid heeft plaatsgevonden en is behaald.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat