Bevel Present locatie Meesplein 2 oktober 2020 Leerdam

Instelling bevel/aanwijzing | 14-10-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
Reactie afkomstig van: Present
De IGJ was meer dan welkom bij Present in deze crisis, opdat we snel focus aangereikt zouden krijgen op wat echt moest. Met een plotselinge uitval van 2/3 van de medewerkers is zorgcontinuïteit en –kwaliteit voor enige tijd niet op niveau te houden. Door de maatregel die de IGJ koos moesten we in deze penibele situatie op 2 fronten strijd voeren. De persaandacht die de maatregel op zou roepen zou heel veel energie afleiden van het op orde krijgen van alles wat er moest gebeuren in de crisissituatie. De IGJ was zich hier volledig van bewust en waarschuwde er zelfs voor. Dan blijft het voor Present onbegrijpelijk dat de Inspectie deze maatregel heeft gekozen. Dit bevel maakte de aanpak complexer. Present was zeer gemotiveerd en had geen bevel nodig. De IGJ geeft aan dat het niet veilig was voor de bewoners. De besmetting was echter vanaf dag 1 volledig. De locatie was daarmee 1 cohort. De bewering van de IGJ dat mensen die corona hadden doorlopen meteen weer opnieuw besmet zouden kunnen worden is ten stelligste weersproken door deskundigen (GGD en arts). Het verloop van de uitbraak bij Present is volledig vergelijkbaar geweest met dergelijke uitbraken bij andere organisaties.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat