Beëindiging verlenging bevel Sensodent te Emmen

Instelling bevel/aanwijzing | 01-11-2017
Rapport of brief naar aanleiding van het geven, verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel wordt door de inspectie zelf afgegeven aan een instelling of solistisch werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing legt de inspectie een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Beëindiging verlenging bevel Sensodent te Emmen.pdf
01-11-2017 | PDF-document PDF-document, 95 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat