Bartiméus Tussenpad 1 Doorn mei 2021

Instellingsrapport | 25-06-2021
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Bartiméus Tussenpad 1 Doorn mei 2021.pdf
25-06-2021 | PDF-document PDF-document, 236 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Raad van bestuur Bartiméus
Op 11 mei is er een toezichtbezoek geweest bij Bartiméus op de locatie Tussenpad 1 in Doorn. Bartiméus kan zich vinden in de bevindingen zoals beschreven in het inspectierapport en we zijn blij dat blijkt dat de zorg op de meeste punten (grotendeels) voldoet aan de norm. Het is onze ambitie om op alle punten aan de norm te voldoen. Het meest trots zijn we op het oordeel van de inspectie over de wijze waarop we persoonsgerichte zorg kunnen bieden aan onze doofblinde cliënten. Daarnaast zijn we blij te lezen dat de inspectie er vertrouwen in heeft dat we de twee verbeterpunten gaan aanpakken. We gaan zorgdragen voor het optimaliseren van ons scholingssysteem en we gaan de zorgplannen van alle cliënten opstellen volgens de Wet zorg en dwang.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat