Amsterdam UMC Amsterdam maart 2019

Instellingsrapport | 04-09-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Amsterdam UMC Amsterdam maart 2019.pdf
04-09-2019 | PDF-document PDF-document, 61 kB

Reactie
Commentaar bij briefrapport inspectiebezoek AMC, afd. Psychiatrie d.d. 05-03-2019. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateerde in een eerder rapport ernstige knelpunten in de begeleiding van de psychiatrische patiënt die in de zomer van 2017 een willekeurige persoon neerstak in de metro. De IGJ concludeert nu in haar rapport dat Amsterdam UMC lering heeft getrokken uit deze bevindingen en verbetermaatregelen heeft doorgevoerd om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Voorop staat dat wij het tragische incident betreuren. De impact van deze gebeurtenis blijft enorm voor alle betrokkenen - in de eerste plaats de familie van het slachtoffer. Wij hebben kritisch gekeken naar ons handelen en verbeteringen doorgevoerd, zowel in de samenwerking met ketenpartners als in ons zorgproces. Zo zijn er concrete werkafspraken gemaakt met andere forensische en psychiatrische instanties en met het Openbaar Ministerie om elkaar intensiever en zo nodig eerder te consulteren. In onze eigen kliniek zijn de procedures rondom het verlenen van verlof aan psychiatrische patiënten aangescherpt. De inspectie constateert daarbij dat we ondanks een restrictiever verlofbeleid, oog zijn blijven houden voor een goede balans tussen de veiligheid voor derden en het patiëntbelang van herstel en eigen regie.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat