Amsterdam UMC, locatie AMC Drainage studie, Amsterdam maart 2019

Instellingsrapport | 28-03-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.Reactie
Reactie Amsterdam UMC Wij hopen dat eventuele onrust bij patiënten en hun familie weg wordt genomen, nu de IGJ bij de drainagestudie geen aanwijzingen heeft gevonden dat de patiëntveiligheid of de kwaliteit van zorg in het geding zijn geweest. De verbeterpunten die de IGJ formuleert in haar meldingenrapport, hebben we ter harte genomen. Zo hebben we de afspraken over het informeren van deelnemers aangescherpt, net als het beleid rond gegevensverzameling. Het oordeel van de IGJ maakt ook duidelijk dat Amsterdam UMC destijds terecht melding heeft gedaan van het overlijden van patiënten bij de METC en de CCMO, en niet bij de IGJ. Zo’n IGJ-melding moet worden gedaan als de kwaliteit van de zorg in het geding is, hetgeen hier niet aan de orde was. Inmiddels is over de wetenschappelijke studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Gastroenterology & Hepatology. https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(18)30234-6/ppt

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat