Amandelhof Zeist april 2019

Verscherpt toezicht | 22-07-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.


Amandelhof Zeist april 2019.pdf
22-07-2019 | PDF-document PDF-document, 220 kB

Reactie
Het rapport bevestigt ons beeld van deze twee afdelingen. Sinds vorig jaar loopt op deze afdelingen een verbeterprogramma. Het spijt ons zeer dat de ingezette maatregelen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Na het bezoek van de IGJ is op basis van hun bevindingen het verbeterprogramma sterk geïntensiveerd. Hiermee verwachten wij dat de verbetermaatregelen nu wel voldoende effect hebben. Al langer zijn er plannen om Amandelhof en daarmee deze afdelingen te renoveren. In deze plannen was in een verhuizing van de cliënten voorzien. Deze verhuizing is nu vervroegd, zodat gestart kon worden met de afbouw van deze afdelingen. Dit wordt in nauw overleg met (de vertegenwoordigers van) de cliënten en medewerkers gedaan. Zolang er nog cliënten op de PG-units aanwezig zijn, blijven we ons tot het uiterste inspannen om de zorg te verbeteren en deze op het gewenste niveau te krijgen en te houden.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat