Afsluitbrief Thijs H. calamiteitenonderzoek Stichting Mondriaan

Afsluitbrief | 09-03-2020
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten om de afsluitbrief van het onderzoek naar de zorg voor Thijs H. door GGZ aanbieder Mondriaan openbaar te maken. Reden hiervoor is de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan na de drievoudige moord waar cliënt Thijs H. van verdacht wordt. Er zijn delen van de afsluitbrief gelakt. Bij deze delen gaat het om medische en privacy gevoelige informatie. Het onderzoek zelf is niet openbaar omdat het onderzoek door de zorgaanbieder zelf is uitgevoerd en veel medische en privacy gevoelige informatie bevat. Het calamiteitenonderzoek is op verzoek van de inspectie door Mondriaan onder leiding van een onafhankelijk voorzitter uitgevoerd. Zie hier de betreffende richtlijn: igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/documenten/richtlijnen/2016/01/01/richtlijn-calamiteitenrapportageReactie
Reactie afkomstig van: Raad van Bestuur Mondriaan
Wij vinden het verschrikkelijk wat in mei 2019 is gebeurd en leven sindsdien mee met alle getroffenen. Door het beroepsgeheim kunnen wij geen informatie delen. Vanwege het maatschappelijke belang willen wij echter openheid van zaken geven. Wij staan daarom achter openbaarmaking van de afsluitbrief van de Inspectie. In het belang van alle betrokkenen vinden wij het uitermate belangrijk dat de afsluitbrief binnen de juiste context wordt geïnterpreteerd. Daarom merken wij aanvullend op dat het: - om de overwegingen van onze medewerkers te begrijpen relevant is dat patiënt vrijwillig was opgenomen, zoals reeds door de rechter-commissaris geopenbaard in zijn beslissing van 22 mei 2019 - de onafhankelijke 0nderzoekscommissie 'de indruk' had dat betere monitoring mogelijk was geweest én heeft geconstateerd dat bij de behandeling de landelijke richtlijn is gevolgd. - de veronderstelling dat een patiënt zijn/haar behandelaar weet te misleiden niet per definitie betekent dat er onvoldoende is doorgevraagd of gemonitord. - er ons inziens voorafgaand aan de tragische gebeurtenissen regelmatig met ouders is gesproken en in samenspraak met hen is gehandeld. Ouders hebben helaas geen medewerking verleend aan het onafhankelijke onderzoek waardoor er mogelijk voor de lezer een onvolledig beeld ontstaat over de wijze waarop met hen is samengewerkt.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat