AZR-Zorg B.V. Den Haag maart en april 2021

Instellingsrapport | 17-06-2021
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


AZR-Zorg B.V. Den Haag maart en april 2021.pdf
17-06-2021 | PDF-document PDF-document, 198 kB

Reactie
Reactie AZR-Zorg op inspectierapport van 26 april 2021 Naar aanleiding van een inspectiebezoek in december 2020 is AZR-Zorg hard aan de slag gegaan om te verbeteren op alle door de IGJ gesignaleerde tekortkomingen. Volgens het inspectierapport van 26 april 2021 voldoen wij inmiddels op alle punten, op één onderdeel na; de medicatieveiligheid. De beschreven bevindingen in het inspectierapport zijn (deels) juist maar de conclusie die de IGJ daaraan verbindt wordt door ons niet gedeeld. Een aantal belangrijke feiten en nuanceringen heeft de IGJ niet genoemd, welke wel relevant zijn voor de beoordeling en conclusie. AZR-Zorg heeft inmiddels bezwaar gemaakt. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar onze website: www.azr-zorg.nl. AZR-Zorg realiseert zich het belang van goede en veilige zorg en heeft sinds januari van dit jaar vele veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. We zijn er trots op dat het ons in zo’n korte tijd is gelukt weer te voldoen aan de normen. AZR-Zorg heeft veel geleerd van het inspectiebezoek en meent dat er inmiddels weer sprake is van kwalitatief goede en veilige zorg. Ook in de toekomst zal AZR-Zorg zich hiervoor blijven inspannen en verder bouwen aan een gezonde organisatie.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat