AZR-Zorg B.V. Den Haag last onder dwangsom juli 2021

Last onder dwangsom | 30-07-2021
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
Reactie afkomstig van: AZR-Zorg op last onder dwangsom juli 2021
Naar aanleiding van een inspectiebezoek in december 2020 is AZR-Zorg hard aan de slag gegaan om te verbeteren op de door de IGJ gesignaleerde tekortkomingen. Er zijn inmiddels vele veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. AZR-Zorg voldoet op dit moment gelukkig weer aan een groot aantal van de door de IGJ getoetste normen: van de totaal 28 criteria wordt door AZR-Zorg voldaan aan 22 criteria. Het is ons echter niet gelukt om binnen de door de IGJ gestelde termijn van 13 mei jl. aan àlle 28 criteria te voldoen. Dit is dan ook de reden dat de inspectie AZR-Zorg een last onder dwangsom heeft opgelegd. AZR-Zorg realiseert zich het belang van goede en veilige zorg. Binnen afzienbare tijd zal AZR-Zorg ervoor zorgdragen dat aan alle criteria wordt voldaan. Ook in de toekomst zal AZR-Zorg zich blijven inspannen voor kwalitatief goede en veilige zorgverlening en verder bouwen aan een gezonde organisatie.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat