AZR Zorg B.V. 's-Gravenhage aanwijzing januari 2021

Instelling bevel/aanwijzing | 21-01-2021
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
Reactie afkomstig van: AZR-Zorg
Kwaliteit van de zorg staat voor AZR-ZORG hoog in het vaandel. Daarom is het gehele team erg geschrokken van de bevindingen van de inspectie. Wij erkennen de bevindingen van de inspectie en inmiddels ligt er integraal verbeterplan om de kwaliteit weer op niveau te brengen en te houden. Met behulp daarvan zijn wij al aan de slag gegaan met de verbeterpunten op alle onderdelen van de organisatie. Wij zien ons zelf als een lerende organisatie, waarin wij ons toetsbaar en lerend opstellen naar alle betrokken partijen. Daarom zijn wij vol vertrouwen dat wij aan de voorwaarden van de inspectie zullen voldoen. Ook vinden wij het erg belangrijk om te benadrukken dat wij iedere dag met veel toewijding werken om de beste zorg aan onze cliënten te leveren. De verbeterslag die wij nu doorvoeren zal hier alleen maar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ons uiteindelijk doel is ten alle tijden het leveren van de beste zorg aan onze cliënten. Dit sluit aan op ons motto: Alle Zorg met Respect.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat